Kontakt

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem danych osobowych jest NELVI  A. Karpiński R. Brzozowski D. Kotwinowski Spółka Jawna, 32-300 Olkusz  Al. 1000-lecia 15 E, KRS: 0000584428, REGON: 356761536, NIP: 6372013769,(zwana dalej ADO), osoba kontaktowa ws. ochrony danych osobowych: Aneta Madej, e-mail: nelvi@nelvi.pl, numer tel. +48327546555.

CELE ZBIERANIA DANYCH I SPOSÓB ICH PRZETWARZANIA

Dane osobowe zbierane są celu oferowania i świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania usługi oraz otrzymania faktury VAT. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie zostaną użyte do profilowania.

PODSTAWA PRAWNA

art. 6. ust. 1. lit: a) zgoda osoby, która podaje dane, b) zawarcie i wykonanie umowy,  c)  wykonanie obowiązków prawnych,  f) uzasadnione interesy (np. windykacja należności, marketing bezpośredni, statystyka) RODO[1]

ZGODA MARKETINGOWA

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.  Przetwarzanie w okresie obowiązywania zgody jest zgodne z prawem, nawet pomimo cofnięcia zgody.

PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ADO tj. podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną, prawną, informatyczną, księgową
oraz organizacyjną itp. Dane nie są udostępniane innym firmą, które mogłyby prowadzić marketing z ich wykorzystaniem. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR UNII EUROPEJSKIEJ

Ze względu na korzystanie z globalnych usług informatycznych dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich, w szczególności USA. Przekazywanie danych opiera się
na przesłankach wskazanych w Rozdziale V RODO, przede wszystkich w oparciu o certyfikaty bezpieczeństwa oraz standardowe klauzule umowne. Podanie danych osobowych równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzanie danych w państwie trzecim, gdzie standardy ochrony danych osobowych mogą być niższe niż w krajach Unii Europejskiej.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do dostępu w każdym czasie do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, a także prawo udostępniania danych innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

SPRZECIW, CO DO PRZETWARZANIA DANYCH

Osoba, która podała dane ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, co do ich dalszego przetwarzania. Sprzeciw można wnieść: 1) z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw, 2) jeśli dane przetwarzane są w celach marketingowych w oparciu o zgodę osoby podającej dane – bez wskazania przyczyny.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 1) korzystania z usług ADO, a następnie zostaną usunięte po okresie przedawnienia obowiązków podatkowych i roszczeń, jakie mogą powstać w związku z przetwarzaniem danych i wykonaniem usług, chyba że przetwarzanie danych odbywać będzie się na innej podstawie 2) w okresie obowiązywania zgody na przetwarzanie danych,a następnie zostaną usunięte po okresie przedawnienia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z przetwarzaniem danych.           

 

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH_PDF

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.